ScheidingsonderzoekScheidingsonderzoek
Print
English version

Logo IWT

Logo UGent

Logo KUL

Interdisciplinair Project voor de Optimalisatie van Scheidingstrajecten (IPOS)


De ´scheidingsrevolutie´ die we de afgelopen tijd ook in Vlaanderen gekend hebben, roept onderzoeks- , praktijk- en beleidsvragen op. In het onderzoek lag de klemtoon tot nog toe op het in kaart brengen van het veranderend juridisch en maatschappelijk scheidingslandschap. Dit heeft geleid tot inzicht in scheidingspatronen, de regelgeving en de kwetsbare juridische, economische en psychosociale positie van gezinnen in een scheidingssituatie en na scheiding.

Eindcongres: scheiden anders bekeken


Het IPOS eindcongres vond plaats op vrijdag 30 september 2011 van 09u15 tot 16u30 in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen te Gent. In de voormiddag stond daar een uiteenzetting van de eindresultaten van het vierjarige onderzoek op het programma waarna in de namiddag actief met deze resultaten aan de slag werd gegaan. Dit laatste gebeurde aan de hand van vier uitgewerkte workshops die elk een ander aspect van het scheidingsonderzoek belichten.

Het persbericht n.a.v. het eindcongres leest u hier .

De ochtendpresentatie van prof. Ann Buysse kunt u hier downloaden.

Lees de IPOS Fact Sheets


Op deze webpagina kunt u de IPOS onderzoeksresultaten in de vorm van fact sheets downloaden.

Scheiding: een stressvolle omwenteling


Het hoeft immers geen betoog dat het proces van ´uit elkaar gaan´ voor de betrokkenen een stressvolle omwenteling in hun leven is. Scheidende partners moeten vele, complexe beslissingen nemen die het verdere leven van henzelf en hun kinderen beïnvloeden. Hoewel de meeste ex-partners en hun kinderen uiteindelijk stabiliteit vinden en dus op termijn succesvol omgaan met de scheiding, gaat het scheiden op zich, het proces, gepaard met een verlies aan levenskwaliteit voor alle betrokkenen. Het impliceert verlies op verschillende domeinen, onder meer materieel, fysiek, emotioneel en relationeel welzijn, maatschappelijke integratie, veiligheid en productiviteit.

Naar meer kwaliteit van leven voor gezinnen in een scheidingssituatie en na scheiding


Vraag is wat de kwaliteit van leven na de scheiding bepaalt en hoe we op het proces kunnen inwerken zodat het verlies aan levenskwaliteit zo klein mogelijk wordt en kinderen en ouders zo goed mogelijk door de scheiding komen. Dit is de centrale vraag in het IPOS. De focus ligt niet enkel op gevolgen, maar ook en in het bijzonder op processen die actief worden bij scheiding, met respect voor de zelfdeterminatie van de scheidende partners en hun kinderen. Hierin verschilt het IPOS van ander, bestaand onderzoek.

Focus op het scheidingsproces


Scheiding wordt opgevat als een proces, een transitie met nadruk op de veranderingen zowel bij de kinderen en de ouders als in de gezinsrelaties. Psychosociale, economische en juridische aspecten beïnvloeden elkaar continu tijdens dit proces. De studie van scheiding vanuit dergelijk ´ontwikkelingsperspectief´ vereist dan ook multidisciplinair, strategisch onderzoek dat tot op heden onbestaand is.

De studie focust niet alleen op het proces van echtscheiding bij gehuwden, maar ook op het proces van scheiding bij niet-gehuwden.

IPOS, een strategisch basisonderzoek gefinancierd door het IWT, is een samenwerking tussen KULeuven en UGent.

Nieuw


Grootschalig onderzoek in Vlaanderen bij (echt-)scheidingsdeskundigen